Интернет реклама

РЕКЛАМА В УЕБСАЙТА НА РАДИО БЛАГОЕВГРАД

1. Тарифа за публикуване на банери:

Цена За 1 Месец

Център - под лентата за навигация

250,00 лв.

Колона дясно - най-отгоре

150,00 лв.

Колона дясно – най-отдолу

95,00 лв.

2. Изработка на статичен банер - 100 лв. 
3. Размери на банерите – под лентата за навигация – 728/90, колона дясно и долу дясно – 300/250. Формите на рекламодателите се приемат след предварително одобрение от Радио Благоевград. 
4. За рекламно присъствие над 1 месец на интернет страницата bnr.bg/blagoevgrad – отстъпките са по  договаряне. 
5. При договори за излъчване на реклама в ефира на радио Благоевград на стойност над 2 000 лв. без ДДС и при желание от страна на рекламодателя, радио Благоевград предоставя безплатен банер в сайта си за периода на договора. 

 Тарифата е в лева. Върху цените се начислява 20% ДДС.

За контакти: 2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, 
тел/факс 073/ 88-53-50, 073/88 95-107, 0887/747472, студийни телефони: 073/88 33 15 и 88 33 16, 
e-mail: 
reklama.blg@bnr.bg