Предавания

Изчезват ли занаятите от бита и културата на българското село? Предават ли се уменията на старите майстори и как оцеляват днешните занаятчии? Преобразяват ли се традиционните техники? Поредицата „Има ли мегдан?“ разказва истории на занаятчии от първо лице...
Предаването за българска традиционна култура, което търси движенията във фолклора: - развитието и съжителството на народната музика и шлагера, духовата музика и сватбарските оркестри в синкретична връзка с хореографията, занаятите, говорния диалект, обичаите и бита; - взаимодействието,..