Предавания

Може ли да се живее бавно в условия на повсеместна свързаност и комуникации? Какво привлича търсещите уют и близост с природата на село млади хора? Възражда ли се интересът към традиционните ценности? Рубриката „Има ли мегдан“ в предаването „Графити по въздуха“ ни среща с..
Предаването за българска традиционна култура, което търси движенията във фолклора: - развитието и съжителството на народната музика и шлагера, духовата музика и сватбарските оркестри в синкретична връзка с хореографията, занаятите, говорния диалект, обичаите и бита; - взаимодействието,..