Експерти искат регистър на фирмите, произвеждащи опасни отпадъци

Репортаж на Маргарита Иванова и Еленица Маринова за „Преди всички“ на програма „Хоризонт“

29 тона опасни токсични отпадъци, които бяха изхвърлени край гара Яна, вече са извозени от специализирана фирма и прибрани в хранилище.

Случаят не е изолиран, а експертите настояват за контрол на фирмите, които съхраняват отпадъци, на всеки 5 години и дори за отнемане на лицензи при констатирани нарушения.

Според изпълнителния директор на „Балбок инженеринг“ Ралица Ангелова ситуацията край гара Яна е била кризисна.

„На площ от около 100-150 квадратни метра на терен с много голям наклон – 70 градуса, бяха изхвърлени отпадъци, половината от които са индустриални химични вещества – окисляващи се, запалими, токсични и корозивни. Другата част са смесени производствени отпадъци – бои, лакове, утайки, твърди и течни вещества. Варелите бяха натрупани един върху друг, което постави екипа в изключително трудни условия. Тези вещества са опасни не само, защото са токсични, но и заради количеството – 29 тона, и начина, по който бяха изхвърлени“, коментира за „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ на БНР д-р Ангелова.

„Отпадъците са извозени до лицензирана площадка, където ще бъдат съхранявани при безопасни условия, докато бъдат унищожени. Мястото е почистено и  няма опасност за хората“, заяви Ина Цветанова, старши експерт „Управление на отпадъците и опазване на водите и околната среда“ в Столичната екоинспекция.

Експертите са проверили склада, в който са били съхранявани опасните отпадъци, преди да бъдат изхвърлени край гара Яна и нарушения не са открити.

Водят се процесуално-следствени действия, които да установят кой е отговорен за нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, допълни Ина Цветанова.

Тя коментира, че случаите на изхвърляне на химически вещества и на отпадъци през последните години зачестяват, което е предпоставка за увреждане на околната среда.

Според д-р Ралица Ангелова има проблем с контрола за спазването на закона, който посочва, че отпадъците, които трябва да бъдат обезвредени, може да бъдат съхранявани до 1 година, а тези, които подлежат на рециклиране – до 3 години.

Тя посочи, че икономическите субекти, които генерират опасни отпадъци, се стремят да се отърват от тях на възможно най-ниска цена и така попадат на съмнителни фирми.

Д-р Ангелова допълни, че се надява да бъде потърсена отговорност не само на конкретния извършител, но и на всички, които волно или неволно са замесени.

Собственикът на склада, от който са излезли опасните отпадъци, е разпитан и освободен под гаранция.

Според д-р Ангелова са необходими законодателни промени и създаване на регистър на фирмите, които генерират опасни отпадъци, което ще е предпоставка за по-добър контрол.


Още от Преди всички