Какви са препоръките на Еквинет за борба с дискриминацията и словото на омраза в предизборните кампании

Чуйте разговора с доц. д-р Ана Джумалиева

Еквинет е Европейска мрежа на органите за равенство. Еквинет предлага следните препоръки:

Общ принцип на равенство

1. Недискриминацията и амбицията за реално равенство са основни принципи на европейските демокрации, а предизборните кампании са ключови тестове за ангажираността им.

2. Равното третиране и недискриминацията са общи минимални стандарти и трябва да бъдат спазвани от всички при всякакви обстоятелства, включително по време на предизборни кампании.

3. Политическите партии и медиите трябва да обмислят приемането или поддържането на кодекси за поведение за предизборни кампании, които включват политики за справяне с дискриминация, тормоз и слово на омраза.
Забрана на дискриминация

4. Политическите партии и кандидатите, както и лицата, работещи за тях, трябва да се въздържат в програмите и кампаниите си от използване на дискриминационен език или предлагане на дискриминационни политики и закони; от изразяване или подкрепа на идеи или теории за превъзходство на една група лица на основата на  тяхната раса, етнически произход, религия, пол, други защитени лични характеристики или комбинация от тях.

5. Медиите в тяхното отразяване на предизборните кампании трябва да се въздържат от дискриминационен език или политики и идеи или теории за превъзходство на една група лица въз основа на тяхната раса, етнически произход, религия, пол, други защитени лични характеристики или комбинация от тях. Отразяването на такива въпроси и изявления в предизборните кампании трябва да се извършва по отговорен начин, с надлежно обяснение и критични разсъждения по контекста.

Повече по темата можете да чуете от доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, консултант на предаването „Законът и Темида“.


Още от Законът и Темида