От грижа към самостоятелност

Чуйте разговора

“От грижа към самостоятелност“ се нарича едноименния проект-изследване на SOS Детски селища, чиито резултати бяха отчетени наскоро. Какъв е профилът на младежите, напускащи институцията, в която са израснали; какви са резултатите и какви препоръки прави Организацията за политиките и идентифицираните бариери и предизвикателства пред младежите над 14-годишна възраст в системата на алтернативна грижа – за всичко това разговаряхме с Наталия Михайлова от агенцията, направила изследването и Нина Тодорова – съветник по Семеен тип грижа в SOS Детски селища. А за  причините  броят на децата в институциите на територията на област Велико Търново да намалява  разговаряхме с Росица Димитрова – директор на Регионална дирекция Социално подпомагане на областта.


Още от Познати и непознати (1001 защо – Ефир знание)