Проектът STORY_S за децата и дискриминацията

Чуйте разговора

Най-малките и най-незащитените в обществото ни – децата, често стават жертви не само на насилие, но и на дискриминация. Осъзнават ли децата и младежите, независимо от етническия си произход, кога са жертви на дискриминация и кога самите те дискриминират; включват ли се в антидискриминационни кампании и какви са резултатите от целенасочената работа с тях – за всичко това  разговаряме в „Познати и непознати“

Наши гости бяха експертите Боян Василев и Велика Питърсън  от Фондация „Здраве и социално развитие“, която реализира проект STORY_S (Трамплин за успех на младежи от ромски произход). В разговора се включиха  и учителят Сава Ташев и ученикът  Робърт Илиев от 97 СОУ в София, в което се проведе и поредната антидискриминационна кампания на фондацията.Още от Познати и непознати (1001 защо – Ефир знание)