Какви правни услуги може да ползваме по време на карантина

''Фрагмент от Цветовете на деня''


В рубриката ни "Моите права"  на фокус са правните услуги, които може да ползваме по време на извънредно положение и как би могло да стане това. Професионалното мнение е на председателя на Адвокатска колегия Видин Кирил Груев:


"Знаете, че в момента действа Закона за мерките и действията по време на извънредни положения, обявен с Решение на Народното събрание, което така ограничи доста работата на съда като цяло, тъй като за времето на извънредното положение, не се разглеждат дела, освен изчерпателно посочените в член 3 от Закона за извънредното положение. Но те са малко на брой и няма как да не бъдат разглеждани през това време. Пак по този закон се удължиха давностни и други срокове и т.н. По отношение на адвокатската работа, тя е пряко и непосредствено зависима от дейността на съда. Като няма съдебни заседания, адвокатите не могат да се явяват по дела, което на практика ограничава или спира на някои колеги дейността.  В този закон не е уредено по какъв начин, би могло да се осъществява контакт между адвокат и клиент, единственото, което тук трябва да се има предвид е, че отношенията между адвокат и неговите клиенти се уреждат с оглед на личността. Как ще бъде извършвано това, не е указано.  Очевидно има няколко начина, единият е това да бъде извършвано онлайн, както става в момента обучението на учениците. Другият начин би могло да бъде по телефон, но по телефона е малко по-сложно и малко по-трудно. Би могло такава среща да се извърши и на живо в кантората, но съответно като бъдат спазени всички мерки за предпазване от заразата с COVID - 19."


Повече може да чуете в звуковия файл.


Още от Цветовете на деня