Над 1050 електронни свидетелства за съдимост са издадени през март

Кога е необходимо да си извадим свидетелство за съдимост

1053 електронни свидетелства за съдимост е издало Министерството на правосъдието през месец март тази година. За 2019 г. общият им брой е 6938, докато само за първото тримесечие на настоящата година са издадени приблизително 2500 броя.

Задължението за представяне на този документ възниква, когато встъпваме в някакво правоотношение, каквито са започване на работа, кандидатстване за обществена поръчка и други, обясни Даниела Миланова, държавен експерт в Дирекция „Електронно правосъдие и регистри“ към Министерството на правосъдието.

Електронно свидетелство за съдимост може да бъде издадено на всеки български гражданин, на когото не са съставени бюлетини за съдимост, в това число и бюлетини за наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс. Необходимо е да притежаваме квалифициран електронен подпис, чрез който да се идентифицираме.

Българските граждани, живеещи в чужбина, също могат да получат свидетелство за съдимост.

Още от Ритъмът на столицата