Eмисия новини
от 19.00 часа
Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Сроковете за плащане на сметките за ток на битови клиенти се удължават на 20 дни

Снимка: БГНЕС

Сроковете за заплащане, определени в общите условия по Закона за енергетиката, на дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови клиенти, се удължават от 10 на 20 дни. Това реши парламентът с приемането на второ четене на текстове от законопроекта за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. във връзка с разпространението на коронавируса.

Сроковете могат да бъдат променяни с мотивирана заповед на министъра на енергетиката по предложение на Националния оперативен щаб, при отчитане на финансовата стабилност на сектор "Енергетика", с цел гарантира на енергийната сигурност, приеха още депутатите.

Народното събрание прие и текстове, с които по преценка на кметовете на общините и при доказана необходимост, безработните лица, които са регистрирани в "Бюрата по труда", ще могат да полагат обществено полезен труд, свързан с дезинфекция при спазване на санитарно-хигиенните норми.

Депутатите също така решиха по време на извънредното положение да отпадне изискването получаването на семейни помощи да се обвързва с редовното посещаване на детето в детската градина или училище. В приетия текст се посочва, че изискванията за получаване на месечни социални помощи по чл. 2 ал.4 от Закона за социалното подпомагане, не се прилагат.

Срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на основание чл.7 и чл.8 от Закона за семейните помощи, който изтича от 1 февруари 2020 г. до отмяна на извънредното положение, се удължава служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение.

Служебно със срок от един месец, след отмяната на извънредното положение, се удължават и сроковете за валидност на издадените заповеди за настаняване в услуги от резидентен тип, които изтичат в периода от 1-ви март до отмяната на извънредното положение.

Народното събрание реши и до три месеца след отмяната на извънредното положение, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/, както и кметовете на общините, да нямат право да намаляват или затварят социални услуги поради липса на потребители, с изключение на специализираните институции за деца.

До три години затвор за спекула с цените на стоките по време на извънредното положение

Парламентът прие лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 5 хиляди до 10 хиляди лева за спекула с цените на стоките по време на извънредното предложение. С тези текстове се изменя Наказателния кодекс (НК). В момента НК предвижда който продаде стока на завишена цена да се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева. Приетите днес текстове предвиждат по-високи наказания, ако деянието е извършено по време на извънредно положение.

Депутатите не приеха предложението на БСП наказанието за повторно нарушение да е затвор до пет години и имуществена санкция за стопанския субект в размер на 10 процента от годишния оборот.

Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, или невярна информация за разпространението на заразна болест, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и с глоба от 1000 до 10 000 лева, приеха още депутатите. Така парламентът завиши наказанието, което до момента беше до две години затвор.

Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици, наказанието ще е лишаване от свобода до 5 години и глоба, която беше завишена - от 10 000 до 50 000 лева.

На второ четене отпаднаха предложенията за наказанията за медици, които откажат помощ на болен по време на епидемия, пандемия или извънредно положение.

Парламентът реши, че отпадат изискванията за обществени поръчки при покупка на хигиенни материали, дезинфектанти, лични предпазни средства и медицинска апаратура в условията на извънредно положение.

Предвижда се разпоредбите на закона за обществените поръчки да не се прилагат при закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходима за диагностика и лечение на заразените пациенти.

Депутатите решиха аптеките да могат да отпускат лекарства само с рецептурна книжка без рецепта съгласно данните за отпуснати лекарствени продукти в нея от предходни месеци и по ред определен от здравната каса. Действието на приетата мярка ще продължи до два месеца след отмяната на извънредното положение.

Народното събрание гласува и правомощия на министъра на здравеопазването, който със своя заповед ще може да забрани износът на лекарствени продукти в хуманната медицина от територията на България.

Предвидени са и санкции за нарушителите. При установяване на първоначално нарушение се налага глоба в размер 10 хиляди лева и имуществена санкция в размер на 50 хиляди лева, а при повторно извършване на същото нарушение глобата е 20 хил.лева и имуществена санкция от 100 хил. лв. Предвидено е наказателните постановления за констатирани подобни нарушения да се издават от директора на съответната регионална здравна инспекция или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Приети бяха и мерки за ограничаване спекулата с цените на стоките при извънредното положение

С промени в Закона за защита на потребителите, предложени от БСП, се задължават всички стопански субекти да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях стоки през последните три месеца преди настъпване на извънредните обстоятелства.

Ако досега търговците не са продавали такива стоки, са длъжни да ги предоставят на цени, завишени с не повече от 20 на сто от цените на придобиването им, а услугите - с не повече от 20 на сто от себестойността им.

За нарушение на разпоредбите ще се налага имуществена санкция в размер на пет процента от оборота през годината, предхождаща настъпването на извънредните обстоятелства, а на представляващите ги физически лица - глоба в размер от 20 000 до 100 000 лева.

Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г., се удължава с шест месеца

Според приетите текстове за времето на удължения срок личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на България.

Освен това се удължава с шест месеца и срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторни превозни средства, изтичащи в периода на извънредното положение. За срока на удължаването свидетелството за управление на МПС е валиден документ само на територията на България.

Работникът има право на обезщетение от 50 на сто от брутното си възнаграждение при преустановяване работата в условията на извънредно положение

Работникът или служителят има право на обезщетение от 50 на сто от брутното си възнаграждение при преустановяване работата на предприятието или на част от него от държавен орган поради обявено извънредно положение, одобри парламентът.

Сумата не може да е по-малка от 75 процента от минималната работна заплата за страната. Обезщетението ще е за сметка на работодателя.

С промени в Кодекса за социално осигуряване, депутатите приеха за периода на извънредното положение НОИ да превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари т.г. на осигурените по КСО лица, отговарящи на критерии, определени от Министерския съвет. Предвижда се това да е за не повече от три месеца. Трансферът ще е по банков път, към осигурителя и въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта информация.

Отхвърлено беше предложението на левицата парите да се превеждат директно на осигуреното лице.

Депутатите записаха, ако осигурителят не може да изплати пълната осигурителна вноска на работниците си, да връща получената от НОИ сума.

Парламентът допълни санкциите при неизпълнение на противоепидемичните мерки

Парламентът допълни санкциите в Закона за здравето при неизпълнение на противоепидемичните мерки.

Който наруши или не изпълни въведените противоепидемични мерки, освен ако деянието съставлява престъпление, ще се наказва с глоба в размер на 5 000 лв., записаха депутатите. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, ще се налага имуществена санкция в размер на 15 000 лв.

Противоепидемичните мерки могат да включват и временно ограничаване на придвижването на територията на страната, прие парламентът.

Контактно лице на болен от заразна болест, което откаже извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, ще се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

Заповедите за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция продължават действието си по време на извънредното положение и шест месеца след неговата отмяна, записаха депутатите.

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чийто срок изтича по време на извънредното положение, продължават действието по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. Срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, също се удължава служебно от НЗОК за времето на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

Авансовите вноски, които се дължат по Закона за корпоративното подоходно облагане, ще бъдат определяни съобразно собствената прогноза за печалба на фирмите за печалба през 2020 г., реши парламентът.Новините на БНР - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
Още от
Областният управител на Плевен Мирослав Петров

Цепи ли се ГЕРБ в Плевен?

обновено на 03.06.20 в 17:52