Радиоенциклопедия „Имало едно време”: Сей, земеделецо

Находките от ниските селищни могили край село Нова надежда, Хасковско
Снимка: Цветан Четъшки

Знаете ли къде е приготвен първият омлет в Европа? А преди колко хилядолетия? – За да е истинска класическата рецепта, трябва към разбитите яйца да е добавено прясно мляко от домашна крава. В района на днешната Хасковска област, където има данни за много ранно домашно отглеждане на кокошки и крави, хората явно са били твърде напред в знанията и уменията. Защото са приготвяли и пивка бира. Фактите от археологическите проучвания са красноречиви.

СнимкаЗа тях разказват доц. д-р Красимир Лещаков, преподавател по праистория в катедра „Археология” на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и доц. д-р Крум Бъчваров, ръководител на проучванията при днешното село Нова надежда, Хасковско. Доц. д-р Бъчваров е и ръководител на Секцията за праистория в Националния археологически институт с музей при БАН.
Какво представляват ниските могили на древните крайречни поселници? Каква информация разкриват за пътя на земеделските цивилизации в Европа? Откъде са минавали тогава реките, например Марица? Ще научим интересни подробности за климатичните и географските промени. Кои са личните професионални изненади на учените при намирането на артефактите? Как находките помагат по-добре да осмислим случилото се преди хиляди години по нашите земи?