За децата от малките селища

Фондацията „Тръст за социална алтернатива“ реализира образователни проекти и Бизнес академията, в която представители на ромската общност учат и развиват собствен бизнес. Неправителствената организация подкрепя и жени, бягащи от насилие, организира детски лагери, работи за образователната и трудовата реализация в страната и в малките селища в региона на Североизточна България.

Защо „Тръст за социална алтернатива“ се фокусира върху интеграцията в образованието и на трудовия пазар, чуйте от Евгения Волен от екипа на фондацията.