Резултати : yazar Vladimir Sıbev

“Thomas Cook” şirketinin iflası Bulgaristan turizmine yaklaşık 50 milyon avroluk zarara mal oluyor

Dünyanın en eskisi ve en büyüklerinden biri olan Çin katılımlı İngiliz turizm şirketi “Thomas Cook” iflas ederek dünyanın dört bir yanında bulunan 600 000 turiste sorun yarattı. Ancak bu durum sadece turistleri değil, yakın zamana kadar turizm..

25.09.19 15:25 |
 Başbakan Boyko Borisov’un huzurunda “Bulgartransgaz” ve “Arkad” konsorsiyumu, Türkiye- Bulgaristan sınırından Bulgaristan- Sırbistan sınırına kadar doğalgaz iletim altyapısının genişletilmesine yönelik inşaat  anlaşmasını imzaladılar.

TürkAkım'ın Bulgaristan üzerinden geçmesinden ülkemiz ve bölge ne kazanıyor?

“TürkAkım” gaz boru hattının Rusya’dan Türkiye üzerinden Sırbistan, Slovakya, Macaristan ve Avusturya’dan geçerek Bulgaristan’dan geçip geçmeyeceğine dair söylentiler, imalar ve şüphelernihayet netleşti ve her şey yerine oturdu.Bulgaristan’ın..

19.09.19 15:31 |
Enerji Bakanlığı binasında Bakan Temenujka Petkova'nın “Belene” NES ile ilgili düzenlediği brifing toplantısı esnasında. Fotoğrafta: Bulgaristan Enerji Holdingi (BEH) Müdürü Jacqueline Cohen,Enerji Bakanı Temenujka Petkova ve Ulusal Elektrik Şirketi (NEK) Genel Müdürü İvan Yonçev

“Belene” Nükleer Elektrik Santrali projesindeki gelişmeler

20 Ağustos’ta Sofya’da 13 şirket Tuna kıyısında NES Belene projesinin uygulanmasına katılım taleplerini sundu. 90 günlük bir süre içerisinde yerli uzmanlar teklifleri inceleyecek ve hangi aday inşaatçıların kesin müzakereler için kısa listeye alındığını..

21.08.19 15:20 |

Ne kadar kazanıyor ve kazancımızı nereye harcıyoruz?

Bulgaristan vatandaşları, az kazanıyor az da harcıyor. Avrupa genelinde kişi başına tüketim sıralamasında yüzde 56 ile son yerde bulunuyoruz. Bulgaristan hane halkının gelir ve gider düzeyi şu anda durumun iyi olmadığını, ancak yavaş bir şekilde..

20.08.19 14:29 |

Bulgaristan yollarındaki otomobillerin neredeyse tamamı ikinci el

Bulgaristan halkı hayatını otomobilsiz düşünemez. Nüfüsa oranla kişi başına düşen otomobil sayısından bu gerçek ortaya çıkıyor.  Trafik polisine göre, nüfusu 7 milyonun altında olan ülkede, yaklaşık 4 milyon otomobil kayıtlı. Bundan daha da..

14.08.19 14:37 |

Domuz vebası hem sofraları hem de ekonomiyi tehdit ediyor

Son günlerde Bulgaristan'da yaşanan Afrika domuz vebası salgını, tedavisi olmayan ve hem ev hem de endüstriyel ortamda yetiştirilen domuzlar açısından son derece bulaşıcı bir nitelik taşıyor. Tek çözüm, hastalıklı hayvanların itlafı ve enfeksiyonun..

09.08.19 15:30 |

Ülke vatandaşları tatili ya yurtta ya da komşularda yapıyor

Ülkedeki ücretler, son senelerde yıllık ortalama yüzde 7-10 oranında artsa da AB ülkeleri arasında en düşük olmaya devam ediyor. Bulgaristan'da ortalama aylık ücret 600 avro olarak hesaplanıyor. Sendikalara göre 4 kişilik bir ailenin geçim parası..

07.08.19 11:46 |

Gaz dağıtım merkezinin kurulması yönünde ilk adım atıldı

Bulgaristan önemli gaz yataklarına sahip olmadığı gibi büyük bir gaz piyasası da değilse de gaz konusunda Avrupa çapında büyük planlar yapıyor. Öncelikle, Avrupa gaz dağıtım merkezi projesi ve farklı Avrupa ülkelerinden müşterilerin gaz satın..

02.08.19 16:38 |

Stres testlerinin sonuçları ülkenin Avro Bölgesi yolunu açıyor

Avrupa Merkez Bankası Denetleme Kurulu, Bulgaristan bankalarının Avrupa stres testlerin ve sermaye ile varlık kontrollerinden başarıyla geçtiklerini bildirdi. Bulgaristan’da 6 banka teste tabi tutuldu. Ülkede çalışan en büyük dört banka..

30.07.19 15:06 |
“Şeffaf ekonomi” yıllık ödülleri takdim töreni.

Kayıt dışı ekonominin payı daralıyor

Bulgaristan ekonomisinin büyük bir kısmı, bütün vergileri, faturaları, çalışanların maaşlarını ve sigortalarını ödeyerek yasalara uygun çalışıyor. Ancak illegal veya yarı illegal işlev gören bir ekonomik sektör de var ve farklı sendikaların ve..

03.07.19 14:49 |