Контраразузнаването на бившите служби в сборник на КОМДОС


Документалният сборник „Държавна сигурност и опазването на държавната тайна 1944-1991“ беше представен за първи път пред студенти и преподаватели от Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив. Той е част поредицата „Из архивите на ДС“ на Комисията по досиетата.

Мястото на премиерата не е избрано случайно, тъй като във ВУСИ се изучават специалности, които са свързани със сигурността на страната, подчертаха от Комисията.

Книжното издание на сборника включва 89 документа, а разширеният му електронен вариант – 140, като подборът е направен от над 200 архивни единици.

„Има два момента в нашата работа с архивите, когато виждаме ДС в една класическа роля на контраразузнавателна служба. Веднъж това беше в „Държавна сигурност и енергетиката“. И сега в „Дъжравна сигурност и опазването на държавната тайна 1944 – 1991“, когато виждаме, че Държавна сигурност работи, ако мога така метафорично да се изразя – градивно. Тоест – в случая тя няма за цел репресия на гражданите, а по-скоро обратното – да опази определен обем от информация от зложелатели“, заяви Борис Михайлов член на Комисията по досиетата. 

Отделение „Държавна тайна“ при IV Управление на ДС е основната структура, която има за задача да осигурява опазването на поверителни материали, да следи за спазването на нормативната регламентация, контрола и проверката на „поверителните“ деловодства в учрежденията и предприятията.